Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM) to program mikrograntów na działania społeczne i obywatelskie dla nieformalnych grup młodzieżowych (osób w wieku 10-30 lat). Projekt jest realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i jest w całości finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.

Miejski Aktywator Młodzieżowy — nabór dodatkowy

W ramach pierwszego naboru do Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego przyznanych zostało 10 grantów! Pełna lista oraz wyniki dostępne są pod tym adresem.

W dniach 28.08-17.09.2023 odbędzie się nabór dodatkowy, w którym można otrzymać granty w wysokości 750 zł. Dofinansowanie otrzyma 10 grup młodzieżowych, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty. Na etapie rekrutacji nie jest wymagana szczegółowa koncepcja, harmonogram, budżet, ani dokładnie oszacowane rezultaty. Najważniejszy jest pomysł i chęć do działania!

Oprócz finansowania zapewniamy wsparcie logistyczne i dodatkowe szkolenia z diagnozy potrzeb, zarządzania projektem i ewaluacji. To właśnie w ramach warsztatów pomożemy wam doprecyzować pomysły, opracować szczegółowe plany i przekuć wasze idee w działania Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego!

Wniosek możesz złożyć do 17.09.2023 poprzez formularz on-line dostępny na stronie: teatrikon.pl

Harmonogram

od 28.08 do 17.09.2023 – nabór nieformalnych grup młodzieżowych do udziału w Miejskim Aktywatorze Młodzieżowym 

20.09.2023 – ogłoszenie wyników naboru 

23.09.2023 g. 9:00-16:00 – warsztaty cz.1: integracja, praca w grupie, komunikacja 

24.09.2023 g. 9:00-16:00 – warsztaty cz.2: diagnoza i zarządzanie projektem 

30.09.2023 g. 9:00-16:00 – warsztaty cz.3: zarządzanie projektem i ewaluacja

od 01.10.2023 do 15.11.2023 – realizacja projektów

do 25.11.2023 – ostateczny termin przekazania sprawozdania ze zrealizowanego projektu

30.11.2023 – spotkanie podsumowujące projekt

 

 

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach MAM?

W ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego mogą być realizowane projekty o tematyce społecznej i obywatelskiej, których pomysłodawcami są osoby w wieku od 10 do 30 lat, uczące się, studiujące, mieszkające lub pracujące w Lublinie.

Projekt społeczny cechuje się przede wszystkim tym, że jego celem jest wprowadzenie konkretnej zmiany w otoczeniu. Projekty społeczne realizuje się z ludźmi, zakładają one współpracę i zaangażowanie.

Projekt obywatelski nastawiony jest na zwiększenia zaangażowania ludzi w życie publiczne i sprawy obywatelskie.

 

 

Kto może złożyć wniosek?

Projekty w ramach programu mogą składać nieformalne grupy młodzieży w wieku od 10 do 30 lat (minimum 3 osoby) składające się z osób mieszkających, uczących się, studiujących bądź pracujących na terenie Lublina.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie: lublin.eu