Twórczość, Edukacja, Animacja, Młodzież!

Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi.

Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie.

Organizacja pozarządowa, pomagająca w transferze wiedzy i umiejętności między lubelskim środowiskiem studenckim, a uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Skupia swoje działania na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.
Najważniejsze działania: ogólnopolska sieć Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, projekt aktywizacji lubelskich licealistów „LOkomotywy”, plebiscyt „Stacje Kultury”, „Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej” oraz „Synestezja”.
Manifest Fundacji zawarty jest w słowach: „Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi. Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie. Jesteśmy zmianą, którą chcemy ujrzeć w świecie!”
Fundacja Teatrikon realizuje projekt pn. Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych Turniej Trójgamiczny, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Przyznana kwota dotacji: 2 500 000,00 zł. Wartość projektu: 2 678 200,00 zł. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.t3g.pl

Fundacja Teatrikon realizuje projekt pn. Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych Cyberiada, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Przyznana kwota dotacji: 2 489 875,00 zł. Wartość projektu: 2 669 875,00 zł. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: http://cyberiada.games