Pomagamy młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Wspólnie tworzymy przestrzeń do realizacji celów i marzeń.

video_button

Pomagamy młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Wspólnie tworzymy przestrzeń do realizacji celów i marzeń.

video_button

O fundacji

Teatrikon to przestrzeń do rozwijania swoich talentów i szukania pomysłu na siebie w działaniu. Realizujemy projekty tematyczne dla młodzieży, pomagamy w realizacji własnych inicjatyw. Działamy lokalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Szkolimy edukatorów i edukatorki, wspieramy akcje społeczne. Stawiamy na niestandardowe podejście i kreatywne rozwiązania.

Projekty

We Against Rumours

Projekt skupia się na promowaniu Strategii Antyplotkowej Rady Europy w organizacjach młodzieżowych, szkołach. Celem jest angażowanie młodych ludzi w tworzenie bardziej otwartego, międzykulturowego i sprawiedliwego społeczeństwa. Projekt WE A.R. We Against Rumours realizowany jest w ramach Erasmus+ przez organizacje partnerskie z Polski, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Naszym wspólnym celem i zadaniem jest promowanie Strategii Antyplotkowej […]

więcej >

Turniej Trójgamiczny

Turniej Trójgamiczny, czyli Mistrzostwa Projektowania Gier Komputerowych – Uczniowie, to ogólnopolski projekt, w którym zespoły ze szkół ponadpodstawowych biorą udział w serii szkoleń i wyjazdów dotyczących tworzenia gier wideo. W ramach Turnieju Trójgamicznego drużyny uczestników wykonują zadania grupowe i indywidualne, uczą się w trzech ścieżkach: game development, game design, experience design, a przede wszystkim tworzą […]

więcej >

Masz Głos

Ogólnopolska akcja realizowana przez Fundację im. Stefana Batorego wspierająca społeczności, które współpracując z władzą lokalną działają na rzecz najbliższego otoczenia. W 2023 roku Fundacja Teatrikon dołączyła do Masz Głos w charakterze lokalnego partnera, który wspiera uczestników i uczestniczki akcji w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. W trakcie całego roku pracy zostaną zrealizowane liczne warsztaty, […]

więcej >

Cyberiada

Ogólnopolskie Mistrzostwa Projektowania Gier Komputerowych Cyberiada to inicjatywa, podczas której zespoły studenckie z całej Polski brały udział w gamejamach, warsztatach i szkoleniach i pod okiem specjalistów stworzyły autorskie gry. Cyberiada to Ogólnopolskie Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych dla studentek i studentów. W projekcie wzięło udział ponad 200 studentów i studentek z całej Polski. Działania odbywały […]

więcej >

Aktualności