Pomagamy młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Wspólnie tworzymy przestrzeń do realizacji celów i marzeń.

video_button

Pomagamy młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Wspólnie tworzymy przestrzeń do realizacji celów i marzeń.

O fundacji

Teatrikon to przestrzeń do rozwijania swoich talentów i szukania pomysłu na siebie w działaniu. Realizujemy projekty tematyczne dla młodzieży, pomagamy w realizacji własnych inicjatyw. Działamy lokalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Szkolimy edukatorów i edukatorki, wspieramy akcje społeczne. Stawiamy na niestandardowe podejście i kreatywne rozwiązania.

Projekty

LubLarp

LubLarp to aktywnie działająca grupa pasjonatów, która gra, tworzy, organizuje i popularyzuje larpy. Fundacja Teatrikon wspiera grupę od 2017 roku przy organizacji wydarzeń takich jak LubLarp Festiwal, Konferencja larpowa 2017, oraz samodzielnych larpów. Larpy to przede wszystkim pasjonujące hobby. Gra w larpy polega na wcielaniu się w postaci, podobnie jak w improwizowanym teatrze oraz wspólnym […]

więcej >

Masz Głos

Ogólnopolska akcja realizowana przez Fundację im. Stefana Batorego wspierająca społeczności, które współpracując z władzą lokalną działają na rzecz najbliższego otoczenia. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada. W 2023 roku Fundacja Teatrikon dołączyła do Masz Głos […]

więcej >

Kosmos: Przestrzeń Młodych

Kosmos Przestrzeń Młodych to inicjatywa Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon, stworzona z myślą o młodych osobach (10-30 lat), które poszukują miejsca do rozwijania swoich zainteresowań, realizowania projektów oraz spotykania się z rówieśnikami w inspirującej atmosferze. Nasza przestrzeń daje możliwość uczestnictwa w różnorodnych działaniach kulturalnych, artystycznych i społecznych, które sprzyjają twórczemu rozwojowi młodych talentów. […]

więcej >

Akademia Miasto

Akademia Miasto to lubelski program edukacji obywatelskiej realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Projekt ma na celu propagowanie aktywności młodych osób w społeczeństwie. W ramach działań Akademii przygotowanych zostało 10 zgrywalizowanych scenariuszy zajęć, a w 2023 roku przyznaliśmy stypendia edukatorom i edukatorkom, którzy przygotują własne materiały edukacyjne oraz wyłoniliśmy 6 grup młodzieżowych, które przeprowadzą […]

więcej >