Twórczość, Edukacja, Animacja, Młodzież!

Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi. Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie.

Organizacja pozarządowa, pomagająca w transferze wiedzy i umiejętności między lubelskim środowiskiem studenckim, a uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Skupia swoje działania na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.

Najważniejsze działania: ogólnopolska sieć Spotkań Teatralnych “Zwierciadła”, projekt aktywizacji lubelskich licealistów “LOkomotywy”, plebiscyt “Stacje Kultury”, “Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej” oraz “Synestezja”.

Manifest Fundacji zawarty jest w słowach: „Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi. Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie. Jesteśmy zmianą, którą chcemy ujrzeć w świecie!”