Fundacja TEATRIKON

 
Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży TEATRIKON

Fundacja Teatrikon

Lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.

 

Twórczość - Fundacja T.E.A.M. TEATRIKON

 

  • Kreacja wizerunku dzielnic Lublina, zwiększenie świadomości mieszkańców Lublina o historii dzielnic, ukazanie więzi z miastem, zwrócenie uwagi na możliwości kreowania przestrzeni wokół siebie.  
  •  projekt w realizacji
  KALEIDOSCOPE
  • Próba pokazania, że jest możliwe współistnienie różnych dziedzin sztuki w jednej niecodziennej formie. Artyści, inspirując się wzajemnie swoją pracą i udowadniają, że od rywalizacji ważniejsza jest miłość do sztuki. 
  •  planowana kontynuacja
  SYNESTEZJA
  • Cykl warsztatów elektronicznych i artystycznych oraz zajęcia medialbowe. Praca nad projektami instalacji artystycznych o interaktywnym charakterze.
  •  projekt zakończony
  TWORZYWO ŻYWE
  • Projekt edukacyjny, dotyczący poznawania miasta za pomocą zmysłów i odtwarzania wrażeń o miejscach na drodze twórczej ekspresji oraz obróbki komputerowej.
  •  projekt zakończony
  ZAPACH, KOLOR, SMAK
  • Konkurs dla młodzieżowych amatorskich grup teatralnych. Warsztaty teatralne oraz okazja do spotkania się z ciekawymi ludźmi związanymi z branżą aktorską. Integracja międzyszkolna, prezentacja umiejętności aktorskich podczas przeglądu.
  •  projekt w realizacji
  ZWIERCIADŁA
Edukacja - Fundacja T.E.A.M. TEATRIKON

 

  • Kreatywne podejście do kwestii pracy z młodzieżą przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej; promocja procesu zdobywania wiedzy i dzielenia się nią.
  •  planowana kontynuacja 
  SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
  • Promocja edukacji pozaformalnej i kulturalnej w środowisku młodzieżowym. Konferencja poświęcona edukacji i kulturze, na którą zostali zaproszeni teoretycy, praktycy, badacze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
  •  planowana kontynuacja
  TEPIK
  • info wkrótce!
  •  planowana kontynuacja
  SPOTKANIA KULTUROWE
  • info wkrótce!
  •  w realizacji
  FLOW
 
  • Projekt skierowany do młodzieży mieszkającej albo uczącej się w województwie lubelskim, do tej pory niezaangażowanej społecznie. Inicjatywa podniesie ich kompetencje społeczne i tym samym zwiększyć szanse na atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości. Pokażemy, jak działania obywatelskie rozwijają nas i dają wielką satysfakcję!
  •  projekt w realizacji
  M-POWER
Animacja - Fundacja T.E.A.M. TEATRIKON

 

  • Projekt I AM CHANGE to działania, które mają na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i studentów w Lublinie w życie publiczne na poziomie społeczności lokalnych oraz całego miasta.
  • projekt w realizacji
  I AM CHANGE
  • Projekt, którego celem jest zintegrowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych wokół utworzenia i prowadzenia lubelskiego młodzieżowego portalu informacyjno-społecznościowego, w którym to młodzież decyduje, o czym i jak pisze.
  •  projekt w realizacji 
  I LUB YOU
  • Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą mieli okazję do uczestnictwa w szkoleniach, pozwalających na zorganizowanie własnego eventu kulturalnego. Przez cały czas będą pod opieką wyszkolonych wcześniej studentów – coachów.
  •  projekt w realizacji
  LOKOMOTYWY
  • Warsztaty teatralne, prelekcje, pokazy filmów, spotkania z gośćmi, koncerty muzyczne, improwizacje teatralne, happeningi i oczywiście występy amatorskich i profesjonalnych grup teatralnych. 
  •  projekt w realizacji
  SPOTKAJMY SIĘ TEATRALNIE
 
  • Specjalne odznaczenia dla lubelskich szkół ponadgimnazjalnych, które w sposób szczególny zaangażowały się w życie kulturalne Lublina i działania na rzecz edukacji kulturalnej wśród młodzieży.
  •  projekt w realizacji
  STACJE KULTURY