Projekt skupia się na promowaniu Strategii Antyplotkowej Rady Europy w organizacjach młodzieżowych, szkołach. Celem jest angażowanie młodych ludzi w tworzenie bardziej otwartego, międzykulturowego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Projekt WE A.R. We Against Rumours realizowany jest w ramach Erasmus+ przez organizacje partnerskie z Polski, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Naszym wspólnym celem i zadaniem jest promowanie Strategii Antyplotkowej Rady Europy w organizacjach młodzieżowych i szkołach.

Zależy nam aby ta metodologia była wykorzystywana jako narzędzie do zwiększania równości, różnorodności i integracji. Skupiamy się na zwiększeniu zaangażowania młodych ludzi w tworzenie bardziej otwartego, międzykulturowego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Jesteś przeciwko plotkom i chcesz zgłębić wiedzę?

Skorzystaj z krótkiego internetowego kursu, który zrobiliśmy w ramach projektu. Składa się z 4 modułów przybliżających tematy stereotypów i dyskryminacji, różnorodności, strategii antyplotkowej, kompetencji międzykulturowych. Wewnątrz kursu znajdziesz nagrania, quizy i dodatkowe materiały. 

Policy recommendations – dokument z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania metodologi Antyplotkowej we współpracy władz lokalnych, szkół, organizacji młodzieżowych i organizacji pozarządowych

Zachęcamy do przeczytania dokumentu stworzonego na bazie doświadczeń, danych zebranych podczas warsztatów z młodzieżą oraz ankiet przeprowadzonych w organizacjach pozarządowych. Wspólnie z partnerami sformułowaliśmy wskazówki dotyczące wdrażania i rozprzestrzeniania  metodologi Antyplotkowej oraz współpracy między różnymi aktorami w środowisku lokalnym.

Dokument z rekomendacjami ma na celu dostarczenie lokalnym władzom, społecznościom i organizacjom zestaw narzędzi, aby złagodzić szkodliwe skutki plotek i promować bardziej świadome i odporne społeczeństwo. Ponadto ich celem jest wspieranie wszystkich osób dotkniętych plotkami i promowanie kultury krytycznego myślenia.