Turniej Trójgamiczny, czyli Mistrzostwa Projektowania Gier Komputerowych – Uczniowie, to ogólnopolski projekt, w którym zespoły ze szkół ponadpodstawowych biorą udział w serii szkoleń i wyjazdów dotyczących tworzenia gier wideo.

W ramach Turnieju Trójgamicznego drużyny uczestników wykonują zadania grupowe i indywidualne, uczą się w trzech ścieżkach: game development, game design, experience design, a przede wszystkim tworzą prototypy gier, które prezentowane są na gali finałowej!

W latach 2019-2022 odbyły się dwie edycje Turnieju Trójgamicznego, w których wzięło udział blisko 40 zespołów szkolnych z całej Polski. W ramach prac nad prototypami gier miały miejsce szkolenia i konsultacje z osobami na co dzień pracującymi w branży gier wideo. 

Na potrzeby projektu zostały stworzone kursy e-learningowe oraz materiały dla osób pracujących z młodzieżą, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej projektu. Dostępne do pobrania są również dwie publikacje: Tworzenie gier – kompendium wiedzy (T3G 2019-2021) oraz Kompendium wiedzy dla nauczycieli i opiekunów (T3G 2021-2022). 

Turniej można było śledzić na bieżąco w specjalnym vlogu, a końcowe efekty zostały ocenione w ramach gal finałowych, których zapisy dostępne są na YouTube: edycja 2019-2021 oraz edycja 2021-2022.