FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Pytanie nr 1: Co powinniśmy zaznaczyć w ofercie (pytanie nr 2) jeśli w projekcie jest mieszana grupa docelowa?

W takim wypadku proszę wybrać jedną grupę docelową do której projekt jest głównie kierowany.

Pytanie nr 2: Czy od odbiorców zadania można pobierać opłaty za udział w projekcie?

Nie

Pytanie nr 3: Czy na liście poparcia mogą znaleźć się podpisy osób dorosłych czy  tylko młodzieży?

W związku z tym, że jest to Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który ma na celu zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz społeczności lokalnej, zależy nam, żeby to młodzież, a nie dorośli, wyrażali poparcie dla planowanych inicjatyw. Dlatego na liście poparcia powinny znaleźć się podpisy młodzieży.

Pytanie nr 4: Co powinniśmy zaznaczyć w ofercie w pytaniu numer 2: “Prosze wskazać, której grupy docelowej dotyczy wniosek?”, jeśli grupą inicjatywną są studenci a projekt kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

Pytanie numer 2 w ofercie jest pytaniem o to, kto będzie głównym odbiorcą projektu, a nie o to kto (jaka grupa wiekowa) wchodzi w skład grupy inicjatywnej. Dlatego w tym wypadku należy zaznaczyć “młodzież”. Planując projekt i to do kogo będzie skierowany należy pamiętać również o zasadach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mówiących o tym jak zostaną podzielone środki:

  1. “W edycji rocznej z puli przeznaczonej na małe i średnie granty 30% środków zostanie przyznanych na realizację projektów dla dzieci (uczniowie i uczennice szkół podstawowych), 35% na projekty dla młodzieży (uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych) i 35% na projekty dla studentów i studentek.

  2. W jednym roku zostanie przyznanych maksymalnie 5 dużych grantów – 1 dla dzieci w wieku szkolnym (szkół podstawowych), 2 dla młodzieży (uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych), 2 dla studentów i studentek.”

Pytanie nr 5: Czy mogę składać wniosek jeśli nie mieszkam w Lublinie?

Tak, jedynym kryterium branym pod uwagę jest miejsce nauki - dlatego niezależnie od tego gdzie mieszkasz, jeśli chodzisz do lubelskiej szkoły lub studiujesz na lubelskiej uczelni możesz aplikować o środki w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (w skład zespołu inicjatywnego mogą wchodzić również osoby z zagranicy)

Pytanie nr 6: Czy w projekcie, który chcemy zrobić mogą brać udział osoby, które nie uczą się w Lublinie?

Tak, do udziału w  projektu można zapraszać także osoby nie uczęszczające do lubelskich szkół/uczelni - mogą to być np. zapraszani goście, eksperci/rtki, instruktorzy/rki, artyści/stki itp. Ważne żeby w skład grupy inicjatywnej wchodziły osoby uczące się w Lublinie, a udział osób spoza tego kręgu został odpowiednio uzasadniony w opisie projektu.

Pytanie nr 7: Co się stanie, jeśli nie wyrobię się z organizacją działania do 30 listopada?

Konsekwencje mogą być różne, w zależności od stopnia realizacji założonego działania, ilości wydanych środków finansowych oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Jako operator Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego część decyzji jesteśmy zobligowani podejmować w porozumieniu z Urzędem Miasta Lublin i na ostateczne konsekwencje wpływ będzie mieć wypadkowa różnych czynników. Wśród nich można wymienić m.in. zwrot niewykorzystanych środków finansowych, zwrot całości dofinansowania, zwrot środków wykorzystanych w nieprawidłowy sposób itp. Najważniejsze jest jednak, aby pozostawać z nami w kontakcie przez cały czas realizacji działania - jeśli na 2 miesiące przed końcem projektu widzisz, że coś idzie nie tak - daj nam znać! W uzasadnionych przypadkach będziemy w stanie dokonać korekty rezultatów projektu, harmonogramu lub budżetu. Jest to pilotażowa edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, więc wszyscy będziemy uczyć się na własnych błędach, a zebrane doświadczenie pozwoli w przyszłości dopracować formułę tych środków grantowych.

Pytanie nr 8: Czy Fundacja może wypożyczyć zakupiony mikrofon na 5 lat komuś, jeśli ten mikrofon był kupiony z MBO?

Środki trwałe zakupione w ramach MBO po zakończeniu realizacji projektu stają się własnością Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży ‘Teatrikon”. Wszystkie sprzęty zakupione w ramach MBO będą znajdowały się w biurze Fundacji i będa do dyspozycji dzieci i młodzieży uczącej się w Lublinie. Będzie je można wypożyczyć w celu realizacji własnych inicjatyw. Nie przewidujemy sytuacji w której jeden sprzęt zostanie wypożyczony jednej grupie na okres 5 lat.

Pytanie nr 9: Co jeśli zakupiony sprzęt zepsuje się w trakcie użytkowania?

W takiej sytuacji będziemy podejmować próby naprawienia go. Jeśli się nie uda sprzęt zostanie wyrzucony, a Fundacja wraz z grupą realizująca projekt i korzystająca ze sprzętu przygotuje dokument w którym opiszemy w jakiej sytuacji doszło do zniszczenia sprzętu.

Pytanie nr 10: Jak poprawnie złożyć ofertę.

Zgodnie z zasadami MBO dopuszczalne jest złożenie ofert w terminie do 14 czerwca do godziny 15:00 na jeden z 2 niżej wymienionych sposobów:

  1. Osobiście, w biurze Fundacji, adres: ul. Rynek 2/31C 20-112 Lublin

  2. Przesłanie skanu podpisanych odręcznie dokumentów na adres poczty elektronicznej Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyduje data wpływu oferty do Fundacji lub na pocztę mailową Fundacji.

Każda oferta na dole strony powinna być podpisana przez grupę inicjatywną i jeśli członkowie grupy są niepełnoletni przez pełnoletniego opiekuna. Do oferty powinna być dołączona lista poparcia.

Jednocześnie prosimy o przesłanie wersji edytowalnej oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie nr 11: Czy jest różnica w "szansach" na otrzymanie dofinansowania w zależności od tego o ile pieniędzy się ubiegamy?

Tak, sytuacja ta dotyczy głównie wniosków na kwotę 5 tys. zł, ponieważ w edycji 2019 Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zostanie przyznanych w sumie tylko 5 grantów w wysokości 5 tys. zł - dodatkowo będą one podzielone pomiędzy poszczególne grupy wiekowe, np. 2 granty dla studentów, 2 dla szkół ponadpodstawowych oraz 1 dla szkół podstawowych. Innymi słowy jeśli do konkursu zostanie zgłoszonych wiele projektów na kwotę 5 tys. zł konkurencja pomiędzy nimi będzie najsilniejsza.

Pytanie nr 12: Czy w drugim naborze mogę złożyć poprawiony wniosek? Czy muszę dostarczyć nową listę poparcia?

Jeśli Twój projekt nie zakwalifikował się w pierwszym naborze, możesz postarać się poprawić jego treść i lepiej dostosować pod kątem możliwości zdobycia punktów przyznawanych przez Kapitułę MBO, a następnie ponownie złożyć go w drugim naborze. W sytuacji, w której ogólna idea projektu oraz podejmowane działania pozostają niezmienione lub nieznacznie zmodyfikowane, nie jest wymagane złożenie jako załącznika nowej listy poparcia - można posłużyć się tą już wcześniej złożoną. Uwaga - jeśli Kapituła MBO porównując nowy i stary wniosek stwierdzi diametralne różnice, może zwrócić się z prośbą o przedstawienie nowej listy poparcia - zależy nam aby osoby popierające wniosek miały świadomość w jakim kształcie jest on składany oraz, że np. uległ znacznej modyfikacji. Mają wtedy one szansę zweryfikować swoje poparcie dla takiego projektu.

Pytanie nr 13: Jakie obowiązki informacyjne leżą na osobach, które uzyskają dofinansowanie? Czy musimy używać jakiś logotypów?

Projekty dofinansowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 we wszelkich materiałach graficznych (plakaty, ulotki, grafiki w mediach społecznościowych, etc.) są zobowiązane do wykorzystywania następujących znaków graficznych:
- znak Młodzieżowy Budżet Obywatelski
- logo Lublin Miasto Inspiracji
- informacja tekstowa w brzmieniu: "Projekt realizowany ze środków finansowych Miasta Lublin. Operatorem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest Fundacja T.E.A.M. Teatrikon"
- logo Fundacji Teatrikon

Na co najmniej 3 dni przed planowaną publikacją danego materiału, projekty graficzne należy przesłać do akceptacji na następujące adresy:
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Biuro Partycypacji Społecznej, weryfikacja znaku MBO)
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Referat ds. marketingu miasta, weryfikacja znaku Lublin Miasto Inspiracji)
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do wiadomości)

W treści maila proszę wyraźnie zaznaczyć, że projekt dotyczy działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. UWAGA! Publikacja materiałów graficznych możliwa jest dopiero po uzyskaniu zarówno Biura Partycypacji Społecznej jak i Referatu ds. marketingu. O obu zgodach należy poinformować opiekuna/nkę swojego projektu wyznaczonych z ramienia Fundacji TEAM. Teatrikon.

Logotypy dostępne są na stronie MBO w sekcji "Dokumenty do pobrania". Zachęcamy do wykorzystywania gotowej belki >>>