31
Gru

Podsumowanie pierwszej edycji MBO

I Młodzieżowy Budżet Obywatelski dobiega końca. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wypłynęły 52 projekty na łączną kwotę 159600,00 zł Z czego komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 33 projektom na łączną kwotę 96 000,00 zł. Najwięcej projektów zostało złożonych na działania skierowane do młodzieży ( 26 projektów na kwotę 62 600,00 zł) na drugim miejscu znalazły się projekty skierowane do dzieci ( 15 projektów na kwotę 49 000,00 zł). Najmniej projektów adresowanych było do studentów (12 projektów na kwotę 48 000,00 zł). Poniżej przedstawiamy skrócone opisy wszystkich dofinansowanych projektów >>>