17
Wrz

Podsumowanie dotychczasowych działań

Wraz z początkiem roku szkolnego, chcemy podsumować dotychczasowe działania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy, że wciąż jeszcze zostały środki do wykorzystania - zachęcamy do składania projektów! Jednocześnie informujemy, że pula środków na działania adresowane do szkół średnich została wyczerpana, dlatego możliwe jest składanie wniosków na dofinansowanie działań dla szkół podstawowych i studentów. Nabór trwa do wyczerpania środków.

Projekty dla dzieci (szkoły podstawowe):
Wydaliśmy: 19 930
Zostało do wydania: 8 870,00

Liczba projektów realizowanych: 8
Liczba projektów zrealizowanych: 0
Liczba grup która zrezygnowała: 1

Projekty młodzieży (szkoły średnie):
Wydaliśmy: 33600
Zostało do wydania: 0

Liczba projektów realizowanych: 10
Liczba projektów zrealizowanych: 2
Liczba grup która zrezygnowała: 0

Projekty studenckie:
Wydaliśmy: 22 000,00
Zostało do wydania: 11 600,00

Liczba projektów realizowanych: 6
Liczba projektów zrealizowanych: 0
Liczba grup która zrezygnowała: 0

W sumie wpłynęło 43 wnioski
Dofinansowanie otrzymało: 26 wniosków

Przypominamy również, że nie można już aplikować o dofinansowanie w kwocie większej niż 3000 zł