22
Lip

Wyniki ciągłego naboru w I edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

W okresie od 8 do 22 lipca w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe w I edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 5 wniosków w ramach ciągłego naboru. Poniżej publikujemy listę wniosków wraz z punktacją.

 

Wnioski oceniała Kapituła Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w skład której wchodzą:

 • Agata Kulińska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Dzieci i Młodzieży Lublina

 • Zofia Matczuk - Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 • Filip Jastrzębski - Przedstawiciel Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina

 • Maksymilian Kuźmicz - Przedstawiciel Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina

 • Mateusz Małyska - Przedstawiciel organizacji pozarządowej pracującej z młodzież 


Przypominamy, że zgodnie z regulaminem każdy projekt, który uzyska minimalną liczbę punktów uzyska dofinansowanie  - do wyczerpania środków pozostających w dyspozycji Fundacji przeznaczonych na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Minimalna liczba punktów jaką muszą uzyskać wnioski: 

 • wnioski małe do 1000,00 zł - 12 pkt

 • wnioski średnie do 3000,00 zł - 14 pkt

 • wnioski duże do 5000,00 zł - 17 pkt  

 

Zachęcamy do składania kolejnych wniosków w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Do wykorzystania pozostały następujące środki: 

 • projekty dla dzieci - 8870,00 zł 

 • projekty dla młodzieży - 5600,00 zł

 • projekty dla studentów - 17600,00 zł