08
Lip

Rusza kolejny nabór wniosków!

W związku z tym, że w pierwszym naborze wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 nie zostały rozdysponowane wszystkie środki finansowe, Kapituła MBO wraz z Fundacją TEAM Teatrikon, podjęli decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru - tym razem w trybie ciągłym do wyczerpania wszystkich środków. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w zasadach oraz zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją pełnych Zasad Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Najważniejsze zmiany można streścić w kilku punktach:

1. W jakim terminie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r

2. W szczególnych wypadkach Kapituła MBO może zadecydować o przyznaniu dofinansowania w wysokości do 5 tys. zł większej liczbie projektów niż określonych w punkcie 3, jeśli projekt oceniony w naborze ciągłym uzyska większą liczbę punktów niż projekty dofinansowane w tej kwocie w pierwszym naborze oraz jeśli pozwalają na to środki finansowe pozostające w dyspozycji Fundacj

3. II Nabór Ofert współpracy w 2019 roku będzie prowadzony w trybie ciągłym do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego pozostających w dyspozycji Fundacji.

4. Projekty są ocenianie w kolejności wpływu do Fundacji. Każdy projekt który uzyska minimalną liczbę punktów uzyska dofinansowanie do wyczerpania środków pozostających w dyspozycji Fundacji przeznaczonych na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

5. Projekty będą oceniane przez Kapitułę konkursową na bieżąco, nie dłużej niż w przeciągu 10 dni od dnia złożenia projektu.

6. Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się na stronie www.mbo.teatrikon.pl

 

Pobierz zaktualizowane Zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego >>>