21
Cze

Wyniki naboru projektów do MBO

Mamy przyjemność ogłosić wyniku I naboru projektów do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej znajduje się lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały wskazane przez kapitułę do dofinansowania. Niektóre z projektów wymagają jednak pewnych zmian, wyjaśnień czy uzupełnień. Dlatego w przyszłym tygodniu będziemy się z Państwem kontaktować w celu dokonania aktualizacji wniosków.

 

Podczas posiedzenia kapituła konkursowa zarekomendowała do dofinansowania projekty na łączną kwotę 57 830 zł co nie wyczerpuje całej puli środków przeznaczonych na realizacje działań młodzieżowych w 2019r. W związku z tym decyzją komisji oraz operatora Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, od dnia 1 lipca 2019 r. zostanie ogłoszony kolejny nabór projektów - tym razem w trybie ciągłym. O szczegółach tego rozwiązania i związanych z nim formalnościach poinformujemy w najbliższych dniach na stronie mbo.teatrikon.pl w zakładce "Aktualności".

Jednocześnie przypominamy, że według Zasad Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego:

  • Na projekty dla dzieci możemy przeznaczyć 30% środków czyli 28800 zł z czego przyznany zostaje jeden duży grant o wartości 5000,00 zł
  • Na projekty dla młodzieży możemy przeznaczyć 35% środków czyli 33600,00 zł z czego przyznane zostają dwa duże granty po 5000,00 zł każdy
  • Na projekty dla studentów możemy przeznaczyć 35% środków czyli 33600,00 zł z czego przyznane zostają dwa duże granty po 5000,00 zł każdy
  • Mały projekt (do 1000,00 zł) żeby otrzymać dofinansowanie musi uzyskać minimum 12 punktów w ocenie merytorycznej
  • Średni projekt (do 3000,00 zł) żeby otrzymać dofinansowanie musi uzyskać minimum 14 punktów w ocenie merytorycznej
  • Duży projekt (do 5000,00 zł) , żeby otrzymać dofinansowanie musi uzyskać minimum 17 punktów w ocenie merytorycznej.

W I naborze projektów została wyczerpana pula środków finansowych na granty w wysokości 5000 zł. Dodatkowo podsumowując ilość pieniędzy przyznanych w poszczególnych kategoriach wiekowych odbiorców, rozkład pozostałych do wykorzystania środków przedstawia się następująco:

  • 14 870 zł na projekty dla dzieci (szkoły podstawowe)
  • 5 600 zł na projekty dla młodzieży (szkoły ponadpodstawowe)
  • 17 600 zł na projekty dla studentów (uczelnie wyższe)

LISTA PROJEKTÓW >>>

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania, mogą być złożone ponownie w kolejnym naborze. Niebawem udostępnione zostaną karty oceny wniosków.