Historia

 

Po raz pierwszy Tytuły Stacji Kultury przyznano w 2012 roku, podczas gali finałowej w lubelskim Trybunale Koronnym. Wyróżnienie z rąk Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak Zastępcy Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych oraz Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, odebrali dyrektorzy szkół wraz z uczniami następujących liceów: I LO im. Stanisława Staszica, II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, III LO im. Unii Lubelskiej, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Po raz drugi Tytuł Stacje Kultury przyznano w 2013 roku. Stacjami Kultury 2013 są II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, III LO im. Unii Lubelskiej, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej oraz XXIV LO im. Jana Pawła II. Dyrektorzy zwycięskich szkół odebrali nagrody z rąk Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. W skład komisji konkursowej weszli młodzieżowi reprezentanci nominowanych placówek a także przedstawiciele władz miasta - Michał Karapuda Dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin, Roman Jaborkhel Kierownik Referatu Wydziału Kultury UM Lublin oraz Maria Bełcik Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.