Chcesz być wagonem czy lokomotywą? Zdecyduj sam!

Chcesz być wagonem czy lokomotywą?
Sam zdecyduj!

Studencie!
Dołącz do projektu Lokomotywy!

13-17 lipca - Wakacyjna Szkoła Coachów Grup Młodzieżowych (szkolenia: integracja i praca w grupie, animacja młodzieży, zarządzanie projektem, coaching, zarządzanie czasem, gra symulacyjna),

sierpień - Indywidualny tutoring i nauka profesjonalnej analizy środowiska lokalnego oraz budowania strategii działań projektowych,

wrzesień - grudzień - praktyczne doświadczenie pracy z młodzieżą, zarządzania i coachingu dla projektów kulturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych,

finał - gala podsumowująca, rozdanie certyfikatów i referencji!

ZAPISY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.teatrikon.pl/animacja/lokomotywy/rekrutacja


Na zgłoszenia czekamy do 28.06.2015r.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

Szczegóły projektu tutaj:
http://www.teatrikon.pl/animacja/lokomotywy